Zakres usług

Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • indywidualnych porad prawnych
 • obsługi prawnej przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, organami ścigania, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzania pism procesowych, w tym środków zaskarżenia (odwołań, zażaleń, apelacji, sprzeciwów, zarzutów, kasacji, skarg kasacyjnych) oraz opinii prawnych
 • przygotowywania pism przedsądowych i występowania w postępowaniach polubownych
 • analizy oraz sporządzania umów oraz aktów korporacyjnych

Pomoc prawna obejmuje poszczególne dziedziny prawa, w szczególności:

Opinie  o nas

Michał Brzozowski
Michał Brzozowski
2023-09-22
Jak dla mnie to bardzo dobra kancelaria. Pan Andrzej jest bardzo kompetentny i ma dużą wiedzę. No i cenię to, że jest bardzo rzeczowy i konkretny, nie owija w bawełnę. Skorzystałem z usług w sprawie porady prawnej i jestem bardzo zadowolony z efektów.
Izabela Siwik
Izabela Siwik
2023-09-22
Byłam na konsultacjach z powodu problemów z wynajmem mieszkania. Pan Andrzej bardzo mi pomógł. Nie tylko udzielił mi cennych porad, ale też pomógł w negocjacjach z drugą stroną. Choć początkowo wydało mi się to drogie, teraz widzę, że warto było.
Damian Stępień
Damian Stępień
2023-09-22
Kancelaria pana Andrzeja to miejsce, gdzie czułem się traktowany bardzo indywidualnie. Zajmowali się moją sprawą z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem, choć sprawa nie była prosta. Minus za to, że trochę z tym trwało, ale efekt końcowy wynagrodził wszystko.
Tomek Bednarski
Tomek Bednarski
2023-09-22
Poszukiwałem radcy prawnego do sprawy windykacyjnej i trafiłem na Andrzeja Tasarka. Muszę przyznać, że miło mnie zaskoczył. Okej, trzeba było trochę poczekać na wizytę, ale jak już doszło do spotkania, to wszystko poszło bardzo sprawnie.
Bartek Kowalczyk
Bartek Kowalczyk
2023-09-22
Zdecydowałem się na usługi tej kancelarii przez polecenie znajomego i jestem zadowolony. Profesjonalizm i konkretne podejście do tematu. Wszystko jasno wytłumaczone i załatwione w szybkim tempie. No i lokalizacja też dobra, blisko centrum.
Paweł Wiśniewski
Paweł Wiśniewski
2023-09-22
Miałem do załatwienia sprawę z umową i generalnie z prawnymi papierami. Trochę się bałem, że nie zrozumiem tego wszystkiego, ale radca Tasarek super mi to wyjaśnił. Czekałem z tym do ostatniej chwili i się stresowałem, ale oni dali radę to załatwić w ekspresowym tempie. Cena była ok, choć mogłoby być taniej, ale cóż, za jakość trzeba płacić.
Piotrek Baranowski
Piotrek Baranowski
2023-09-22
Przyszedłem do kancelarii z problemem rozwodowym i zostałem bardzo profesjonalnie obsłużony. Pomimo, że sprawa była skomplikowana i emocjonalnie ciężka dla mnie, radca prawny Andrzej Tasarek okazał duże zrozumienie i empatię. Zresztą nie tylko on, ale cały zespół. Nie spodziewałem się takiego poziomu usług w Kielcach.
Marcin Jurkowski
Marcin Jurkowski
2023-09-18
Miałem kłopot z pracodawcą i potrzebowałem porady prawnej. Po konsultacji z Andrzejem Tasarkiem mogę powiedzieć, że warto było. Chociaż na początku byłem zdziwiony, że tyle to kosztuje, to efekty przekonały mnie, że warto było. Udało mi się załatwić sprawę bez ciągania po sądach. Minus za to, że trzeba było trochę poczekać na termin, ale jak dla mnie warto.
Anna Cichy
Anna Cichy
2023-09-18
Poszłam do kancelarii z problemem spadkowym. Nie bardzo wiedziałam co mam zrobić, bo to była dość skomplikowana sytuacja z wieloma stronami. Pan Andrzej super mi wytłumaczył wszystko i zaproponował różne opcje. Co ważne, nie naciskał na żadne rozwiązanie, tylko dał mi czas do namysłu. Jestem bardzo zadowolona, choć muszę przyznać, że czas oczekiwania na wizytę był dłuższy niż się spodziewałam.
Mateusz Kudełko
Mateusz Kudełko
2023-09-18
No więc, miałem problem z windykacją należności od pewnej firmy i pan Andrzej pomógł w tym wszystkim. Na początek trochę sceptycznie podchodziłem, ale jak zacząłem rozmawiać z radcą to zauważyłem, że facet wie co robi. Skomplikowany język prawny przetłumaczony na ludzki, wszystko zrobione sprawnie. Nawet nie musiałem chodzić do sądu, bo się dogadaliśmy. Cena była umiarkowana, więc ogólnie polecam.

Szybki kontakt

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę w trybie zwyczajnym oraz w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym
 • ochrona dóbr osobistych
 • sprawy z zakresu prawa autorskiego
 • postępowanie egzekucyjne, powództwa przeciwegzekucyjne, skarga na czynność komornika
 • sprawy spadkowe (m.in. stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku)
 • sprawy rodzinne, w tym sprawy rozwodowe i alimentacyjne
 • sprawy dotyczące zniesienia współwłasności, ochrony posiadania, ochrony własności, zasiedzenia, uwłaszczenia
 • dochodzenie roszczeń od zakładów ubezpieczeń
 • roszczenia odszkodowawcze i dotyczące zadośćuczynienia
 • dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkiego rodzaju umów w obrocie cywilnoprawnym
 • sporządzanie wszelkich pism w postępowaniu sądowym, m.in.: pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, sprzeciwów od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzutów od nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • sporządzanie i opiniowanie umów w obrocie cywilnoprawnym
 • uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
 • ustalanie nieważności umów lub niektórych postanowień umownych
 • sprawy dot. tzw. „skargi pauliańskiej”

Windykacja należności

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie windykacji należności, począwszy od postępowania polubownego (wezwania do zapłaty, zawezwania do próby ugodowej), poprzez postępowanie sądowe (wniesienie pozwu, reprezentacja w toku postępowania), aż po czynności egzekucyjne (uzyskanie klauzuli wykonalności, reprezentacja w postępowaniach przed Komornikami Sądowymi).

Kancelaria świadczy również usługi prawne w celu zabezpieczenia interesów dłużników, w szczególności pomoc w polubownym uregulowaniu należności (pomoc w ugodowym załatwianiu sporów), sporządzenia powództw przeciwegzekucyjnych, czy też skarg na czynności komornika.

Prawo gospodarcze

 • prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców
 • sporządzanie projektów umów i statutów spółek
 • rejestrowanie spółek (przygotowywanie wniosków o wpis lub zmianę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego)
 • dochodzenie należności (wierzytelności) przedsiębiorców (osób fizycznych i spółek) w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym (komorniczym)
 • dochodzenie należności od członków zarządu spółek kapitałowych bądź wspólników spółek osobowych w przypadku niewypłacalności spółek
 • wyłączenie wspólnika ze spółki
 • zaskarżanie uchwał wspólników spółek, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki
 • łączenie spółek, podział spółek, przekształcanie spółek
 • pomoc w postępowaniach w sprawach zamówień publicznych
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • reprezentacja dłużników oraz wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
 • ochrona własności przemysłowej

Prawo administracyjne

 • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji publicznej
 • odwołania od decyzji organów administracji lub zażalenia na postanowienia
 • skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • postępowanie w sprawie uzyskania koncesji lub zezwoleń

Kancelaria zapewnia również pomoc prawną dla organów administracji publicznej, w szczególności w ramach obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentowanie pracodawcy albo pracownika w przypadku sporu na tle stosunku pracy
 • bieżąca obsługa pracodawców w zakresie prawa pracy
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, w tym: umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 • ustalenie istnienia stosunku pracy (w miejsce umowy cywilnoprawnej np. zlecenia, o dzieło)
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, żądanie przywrócenia do pracy
 • odszkodowanie za niezgodnie z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • zapłata zaległego wynagrodzenia, odpraw, wynagrodzenia za nadgodziny
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
 • zakaz konkurencji w trakcie stosunku pracy lub po jego ustaniu
 • mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • prawo do wcześniejszej emerytury za pracę w warunkach szczególnych
 • ustalenie praw do zasiłków

Prawo karne

Pomoc prawna dla pokrzywdzonych przestępstwem:

 • reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego na wszystkich etapach postępowania karnego w charakterze pełnomocnika
 • sporządzanie prywatnego lub subsydiarnego aktu oskarżenia w imieniu osoby pokrzywdzonej przestępstwem
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia albo nawiązki na rzecz pokrzywdzonego od sprawcy przestępstwa

Pomoc prawna dla podejrzanych/oskarżonych/skazanych:

 • obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego (przed prokuratorem, policją)
 • obrona oskarżonego na etapie postępowania sądowego
 • sporządzanie wszelkich wniosków w postępowaniu, apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania
 • dochodzenie od Skarbu Państwa odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne wykonanie kary, środków karnych, niesłuszne tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie.
pl_PLPolski