Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

  • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji publicznej
  • odwołania od decyzji organów administracji lub zażalenia na postanowienia
  • skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
  • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • postępowanie w sprawie uzyskania koncesji lub zezwoleń
pl_PLPolski