Prawo cywilne

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę w trybie zwyczajnym oraz w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym
 • ochrona dóbr osobistych
 • sprawy z zakresu prawa autorskiego
 • postępowanie egzekucyjne, powództwa przeciwegzekucyjne, skarga na czynność komornika
 • sprawy spadkowe (m.in. stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku)
 • sprawy rodzinne, w tym sprawy rozwodowe i alimentacyjne
 • sprawy dotyczące zniesienia współwłasności, ochrony posiadania, ochrony własności, zasiedzenia, uwłaszczenia
 • dochodzenie roszczeń od zakładów ubezpieczeń
 • roszczenia odszkodowawcze i dotyczące zadośćuczynienia
 • dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkiego rodzaju umów w obrocie cywilnoprawnym
 • sporządzanie wszelkich pism w postępowaniu sądowym, m.in.: pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, sprzeciwów od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzutów od nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • sporządzanie i opiniowanie umów w obrocie cywilnoprawnym
 • uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
 • ustalanie nieważności umów lub niektórych postanowień umownych
 • sprawy dot. tzw. „skargi pauliańskiej”
pl_PLPolski