Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

 • prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców
 • sporządzanie projektów umów i statutów spółek
 • rejestrowanie spółek (przygotowywanie wniosków o wpis lub zmianę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego)
 • dochodzenie należności (wierzytelności) przedsiębiorców (osób fizycznych i spółek) w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym (komorniczym)
 • dochodzenie należności od członków zarządu spółek kapitałowych bądź wspólników spółek osobowych w przypadku niewypłacalności spółek
 • wyłączenie wspólnika ze spółki
 • zaskarżanie uchwał wspólników spółek, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki
 • łączenie spółek, podział spółek, przekształcanie spółek
 • pomoc w postępowaniach w sprawach zamówień publicznych
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • reprezentacja dłużników oraz wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
 • ochrona własności przemysłowej
pl_PLPolski