Prawo karne

Prawo karne

Pomoc prawna dla pokrzywdzonych przestępstwem:

  • reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego na wszystkich etapach postępowania karnego w charakterze pełnomocnika
  • sporządzanie prywatnego lub subsydiarnego aktu oskarżenia w imieniu osoby pokrzywdzonej przestępstwem
  • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia albo nawiązki na rzecz pokrzywdzonego od sprawcy przestępstwa
pl_PLPolski