Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentowanie pracodawcy albo pracownika w przypadku sporu na tle stosunku pracy
 • bieżąca obsługa pracodawców w zakresie prawa pracy
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, w tym: umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 • ustalenie istnienia stosunku pracy (w miejsce umowy cywilnoprawnej np. zlecenia, o dzieło)
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, żądanie przywrócenia do pracy
 • odszkodowanie za niezgodnie z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • zapłata zaległego wynagrodzenia, odpraw, wynagrodzenia za nadgodziny
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
 • zakaz konkurencji w trakcie stosunku pracy lub po jego ustaniu
 • mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • prawo do wcześniejszej emerytury za pracę w warunkach szczególnych
pl_PLPolski